Armonizare Europeana

Printre proiectele relevante cu finantare europeana la care expertii ELECTRONIC SOLUTIONS au participat enuntam:


Urmareste proiectul LinkingDanube pe LinkedIn: Facebook Logo


Linking Danube are impact asupra furnizarii insuficiente de informatii pentru calatoriile transfrontaliere in transportul public, in special in ceea ce priveste transportul transfrontalier si mobilitatea in zonele rurale. Obiectivul general al proiectului este de a promova optiunile de mobilitate ecologice si accesibilitatea echilibrata in regiunea Dunarii prin planificarea transnationala, interoperabila si multimodala a calatoriilor in zonele urbane si rurale. In prezent, in Europa nu exista un sistem multimodal, transnational pentru calatori. Linking Danube se axeaza in special pe conectarea zonelor mai putin accesibile la reteaua TENT-T prin conectarea serviciilor alternative de transport public si prin integrarea datelor privind cererea de transport in cadrul serviciilor.

Unul dintre principalele rezultate este Conceptul Linking Danube pentru servicii de planificare a calatoriilor multimodale transnationale. Serviciul LinkingDanube (Instrumentul Tehnic) se va baza pe sistemele existente si va fi pus in aplicare intr-un mod descentralizat, asigurand date de inalta calitate. Toti planificatorii de calatorie descentralizati pot fi abordati printr-o interfata deschisa, asigurand rutarea transnationala printr-o singura aplicatie centrala operata de furnizorii de servicii pentru utilizatorii finali.

Actiunea Pilot va demonstra fezabilitatea si functionalitatea conceptului LinkingDanube, incluzand atat integrarea serviciilor de transport public rurale in fluxul de informatii al planificatorilor nationali / regionali de calatorie, cat si servicii de legatura pentru furnizarea de servicii transfrontaliere.

LinkingDanube este cofinantat de Programul Transnational Dunarea al Uniunii Europene.

Pentru mai multe informatii click aici .

Interreg Danube Thematic Pole 6: Solutii pentru Transportul Durabil si Mobilitate - Newsletter

Numitorul comun al proiectelor afiliate acestui pol tematic este MOBILITATEA. Cele sase proiecte cauta solutii pentru mobilitatea durabila, prin abordarea diferitelor aspecte, cum ar fi: promovarea mobilitatii electronice si a mersului pe jos, crearea de legaturi de ciclism intre locurile turistice de-a lungul fluviului Dunarea, dezvoltarea planurilor de mobilitate urbana si imbunatatirea integrarii transportului public, proiectarea serviciilor de informare a calatorilor si dezvoltarea unor concepte privind infrastructura de transport durabil.

Click aici pentru a vedea prima editie a newsletter-ului.Platforma Europeana ITS reprezinta cooperarea dintre Ministerele Nationale, Autoritatile Rutiere, Operatorii Rutieri si partenerii din sectorul public si privat din aproape toate statele membre ale UE si tarile vecine cu scopul de a stimula, accelera si de a optimiza implementarile curente si viitoare ale ITS in Europa intr-un mod armonizat.

Principale activitati la care a participat ELECTRONIC SOLUTIONS in cadrul proiectului sunt:

Pentru mai multe informatii click aici .DATEX II este un limbaj standardizat pentru schimbul de date privind traficul si calatoriile intre centrele de control al traficului, furnizorii de servicii, operatorii de trafic si partenerii media si constituie referinta pentru aplicatiile care au fost dezvoltate in ultimii 10 ani.
Comisia Europeană descrie standardul DATEX II asa cum este preferat in mai multe Acte Delegate care sprijină Directiva STI si Planul de Acțiune STI. Numarul de utilizatori creste constant. In 2020, DATEX II va fi modelul de informare in Europa pentru traficul rutier si informatiile cu privire la calatorii.

Activitatile principale la care a participat ELECTRONIC SOLUTIONS in cadrul proiectului:

Pentru mai multe informatii click aici.


"EIP +" urmareste acelasi  obiectiv  pe care îl are EIP si anume de a promova construirea unui consens intre statele membre ale UE pentru a furniza servicii ITS armonizate. De asmenea reprezinta interfata cu proiectele "coridoare". Particularitatea "EIP +" va fi interfata puternica cu proiectele "coridoare", care sunt co-finantate în cadrul EC 2013 ITS Call, prin monitorizarea progreselor tehnice privind implementarea serviciilor ITS care vor fi efectuate, precum si colectarea si elaborarea rezultatelor acestora.
O altă sarcina importanta in cadrul proiectului va fi diseminarea cunostintelor și a experientelor atat in interiorul, cat si in afara parteneriatului "EIP +", pentru a pune la dispozitie cele mai bune practici pentru viitoarele implementari ale serviciilor ITS.

Principale activitati la care a participat ELECTRONIC SOLUTIONS in cadrul proiectului sunt:

Pentru mai multe informatii click aici.
In cadrul autoritatilor publice din CROCODILE, administratiile rutiere si furnizorii de servicii de informare a traficului din 13 state membre europene se angajeaza sa infiinteze si sa opereze o infrastructura de schimb de date bazata pe DATEX II. Aceasta infrastructura va fi utilizata pentru a face schimb de date si informatii intre toate partile interesate, inclusiv partenerii privati, cu scopul de a furniza servicii armonizate de informare a calatorilor transfrontaliere de-a lungul întregului coridor. Proiecul Crocodile se concetreaza pe serviciile de informare in domeniul sigurantei si parcarii camioanelor.

Proiectul coridorului CROCODILE reuseste proiectele precedente EasyWay si EasyWay 2. CROCODILE implica tarile Europei Centrale si de Est (CEE) sa asigure schimbul de date si furnizarea de servicii de-a lungul a trei coridoare rutiere principale Baltic – Adriatic, Rhine – Danube, Orient-East-Med.

In prezent, obiectivele proiectului CROCODILE sunt continuate prin Proiectul CROCODILE 2, care este finantat prin Programul Connecting Europe Facility (CEF).

Principale activitati la care a participat ELECTRONIC SOLUTIONS in cadrul proiectului sunt:

Pentru mai multe informatii click aici.Platforma europeana ITS (EIP) este un actor-cheie in sprijinirea viitoarelor planuri europene de implementare a Sistemelor Inteligente pentru Transporturi. EIP combina resursele diferitilor actori din UE (Statele Membre/Beneficiarii EIP, operatori de transport public și privat) pentru a asigura crearea unui mediu adecvat pentru armonizarea serviciilor SIT existente și viitoare, in conformitate cu politicile si obiectivele UE, bazandu-se pe realizarile fazelor proiectului EasyWay I si EasyWayII.

Principale activitati la care a participat ELECTRONIC SOLUTIONS in cadrul proiectului sunt:

Pentru mai multe informatii click aici.
HeERO (Pilotul European eCall armonizat) se adreseaza servicului de urgenta eCall, bazat pe 112, numarul european unic de urgenta. Pe durata a trei ani (din ianuarie 2011 pana in decembrie 2013), noua state europene (Croatia, Republica Ceha, Finlanda, Germania, Grecia, Italia, Olanda, Romania si Suedia), care formeaza consortiul HeERO, vor asigura implementarea, interoperabilitatea si armonizarea sistemului bazat pe numarul unic de urgenta 112.

Obiectivul general al proiectului HeERO este pregatirea implementarii infrastructurii necesare in Europa, astfel încat Serviciul Interoperabil Armonizat Pan-European de Urgenta  din interiorul autovehiculului sa devina realitate. Implementarea servicului eCall la nivel european ar trebui sa tina cont de doua conditii majore de care va depinde operarea sa eficienta, si anume interoperabilitatea, continuitatea transfrontaliera si armonizarea.

Proiectul este partial finantat de Comisia Europeana prin programul PSP ICT.

Principale activitati la care a participat ELECTRONIC SOLUTIONS in cadrul proiectului sunt:

Pentru mai multe informatii click aici .

Copyright © 2018 Electronic Solutions Ltd. Toate drepturile rezervate. Design Silvia Andreea Voicu.

Tel: + 40 21 665 40 06 , Fax: + 40 21 224 53 15

E-mail: office@elsol.ro