Proiecte Europene

NAPCORE

NAPCORE Project

NAPCORE este un proiect european care își propune să armonizeze și să coordoneze mai bine platformele centrale naționale pentru datele de trafic din Europa. Obiectivul general al proiectului este de a împuternici punctele naționale de acces (PNA) ca coloană vertebrală pentru infractructura digitală a STI. De asemenea, va facilita coordonarea operațională la nivel național și la nivelul UE pentru armonizarea și punerea în aplicare a specificațiilor europene.

An proiect

OJP4Danube

OJP4Danube project

Proiectul OJP4Danube aplică metoda de Open Journey Planning (OJP) într-un mediu operativ cu accent pe coridoarele feroviare principale și pe traseele de parcurs cu bicicleta.

Regiunea Dunării nu are o rețea complet multimodală (transport rutier, feroviar, naval) și suferă de blocaje de transport în principal în zona transportului rutier, provocând un impact negativ asupra cetățenilor și asupra naturii. Fragmentarea administrativă ridicată a sectorului transporturilor este un mare obstacol în realizarea rețelelor multimodale eficiente.

An proiect

Linking Danube

Linking Danube

Linking Danube este un proiect care tratează furnizarea de informații pentru călătoriile transfrontaliere în transportul public, în special în ceea ce privește transportul transfrontalier și mobilitatea în zonele rurale. Obiectivul general al proiectului este de a promova opțiunile de mobilitate ecologice și accesibilitatea echilibrată în regiunea Dunării prin planificarea transnatională, interoperabilă și multi-modală a călătoriilor în zonele urbane și rurale. În prezent, în Europa nu există un sistem multi-modal, transnational pentru călători.

An proiect

EU EIP

European ITS Platform

Platforma Europeană ITS (EU EIP) reprezintă cooperarea dintre Ministerele Naționale, Autoritățile Rutiere, Operatorii Rutieri și partenerii din sectorul public și privat din aproape toate statele membre ale UE și țările vecine cu scopul de a stimula, accelera și de a optimiza implementările curente și viitoare ale ITS în Europa într-un mod armonizat.

Am fost responsabili în cadrul proiectului pentru:

An proiect

DATEX II

DATEX II logo

DATEX II este un limbaj standardizat pentru schimbul de date privind traficul și călătoriile între centrele de control al traficului, furnizorii de servicii, operatorii de trafic și partenerii media și constituie referința pentru aplicațiile care au fost dezvoltate în ultimii 10 ani. Comisia Europeană descrie standardul DATEX II așa cum este preferat în mai multe Acte Delegate care sprijină Directiva ITS și Planul de Acțiune ITS. Numărul de utilizatori crește constant.

An proiect

EIP

EIP

Platforma europeană ITS (EIP) este un actor-cheie în sprijinirea viitoarelor planuri europene de implementare a Sistemelor Inteligente pentru Transporturi. EIP combină resursele diferiților actori din UE (Statele Membre/Beneficiarii EIP, operatori de transport public și privat) pentru a asigura crearea unui mediu adecvat pentru armonizarea serviciilor ITS existente și viitoare, în conformitate cu politicile și obiectivele UE, bazându-se pe realizările fazelor proiectelor EasyWay I și EasyWayII.

Am fost responsabili în cadrul proiectului pentru:

An proiect

CROCODILE

CROCODILE

În cadrul autorităților publice din CROCODILE, administrațiile rutiere și furnizorii de servicii de informare a traficului din 13 state membre europene se angajează să inființeze și să opereze o infrastructură de schimb de date bazată pe DATEX II. Această infrastructura va fi utilizată pentru a face schimb de date și informații între toate părțile interesate, inclusiv partenerii privați, cu scopul de a furniza servicii armonizate de informare a călătorilor transfrontaliere de-a lungul întregului coridor.

An proiect

HeERO

HeERO

HeERO (Pilotul European eCall armonizat) se adresează serviciului de urgență eCall, bazat pe 112, numărul european unic de urgență. Pe durata a trei ani (din ianuarie 2011 până în decembrie 2013), nouă state europene (Croația, Republica Cehă, Finlanda, Germania, Grecia, Italia, Olanda, România și Suedia), care formează consorțiul HeERO, vor asigura implementarea, interoperabilitatea și armonizarea sistemului bazat pe numărul unic de urgență 112.

An proiect

EIP+

EIP Plus

The “EIP+” urmărește același obiectiv pe care îl are EIP și anume de a promova construirea unui consens între statele membre ale UE pentru a furniza servicii ITS armonizate. De asemenea reprezintă interfața cu proiectele "coridoare". Particularitatea "EIP +" va fi interfața puternică cu proiectele "coridoare", care sunt co-finanțate în cadrul EC 2013 ITS Call, prin monitorizarea progreselor tehnice privind implementarea serviciilor ITS care vor fi efectuate, precum și colectarea și elaborarea rezultatelor acestora.

An proiect