Proiecte de Consultanță & Inginerie

RoRIS 2

RoRIS

Consultanță pentru Realizarea Documentației de licitație „Extinderea Sistemului de management și informare asupra traficului de nave pe Dunăre – RoRIS”

An proiect

Sistem de Management al Traficului pentru Municipiul Galați

Galati

Sisteme inteligente pentru managementul traficului în vederea creșterii fluenței și siguranței circulației și a prevenirii criminalității - Municipiul Galați

Elaborarea documentației de proiectare pentru implementarea unui sistem de management al traficului și supraveghere video pentru reducerea criminalității.

Am fost responsabili în cadrul proiectului pentru:

An proiect

RoRIS ACN (Sistem de Informare Fluvială)

RoRIS ACN

ELECTRONIC SOLUTIONS a realizat consultanță de supervizare pentru implementarea Sistemului de Management al traficului de nave pe Canalul Dunăre-Marea Neagră și de informare asupra transportului pe ape interioare - RoRIS-ACN.
RORIS este un concept modern care înglobează servicii de informare armonizate, suport pentru managementul traficului și al transportului pe ape interioare, inclusiv interfațarea cu alte sisteme similare destinate supravegherii traficului pe Dunăre și managementului datelor aferente.

Am fost responsabili în cadrul proiectului pentru:

An proiect