Sistem de Management al Traficului pentru Municipiul Galați

Galati
Body

Sisteme inteligente pentru managementul traficului în vederea creșterii fluenței și siguranței circulației și a prevenirii criminalității - Municipiul Galați

Elaborarea documentației de proiectare pentru implementarea unui sistem de management al traficului și supraveghere video pentru reducerea criminalității.

Am fost responsabili în cadrul proiectului pentru:

  • Analiza situației existente
  • Elaborarea Studiului de trafic
  • Propuneri de soluții
  • Elaborarea Planului de Organizare a Circulației
  • Elaborarea Studiului de Fezabilitate, a Documentației Tehnico-financiare
  • Proiect Tehnic și Detalii de Execuție
  • Studii de teren
  • Documentații de autorizare a construcției
An proiect
02 2010