HeERO

HeERO
Body

HeERO (Pilotul European eCall armonizat) se adresează serviciului de urgență eCall, bazat pe 112, numărul european unic de urgență. Pe durata a trei ani (din ianuarie 2011 până în decembrie 2013), nouă state europene (Croația, Republica Cehă, Finlanda, Germania, Grecia, Italia, Olanda, România și Suedia), care formează consorțiul HeERO, vor asigura implementarea, interoperabilitatea și armonizarea sistemului bazat pe numărul unic de urgență 112.

Obiectivul general al proiectului HeERO este pregătirea implementării infrastructurii necesare în Europa, astfel încât Serviciul Interoperabil Armonizat Pan-European de Urgență din interiorul autovehiculului să devină realitate. Implementarea serviciului eCall la nivel european ar trebui să țină cont de două condiții majore de care va depinde operarea sa eficientă, și anume interoperabilitatea, continuitatea transfrontaliera și armonizarea.

Proiectul este parțial finanțat de Comisia Europeană prin programul PSP ICT.

Am fost responsabili în cadrul proiectului pentru:

  • Analiza interfeței PSAP cu 3rd Party Systems
  • Cerințe de date și de proiectare pentru interfața cu Centrul de Informare Trafic
  • Dezvoltarea și Implementarea interfeței cu Centrul de Informare Trafic
  • Metodologia de testare pentru interfața PSAP cu Centrele de Management al Traficului
  • Teste funcționale(Hardware și software) pentru interfață
  • Concluzii și recomandări pentru interfața PSAP cu Centrele de Management al Traficului

Pentru mai multe informații click aici.

An proiect
05 2011