NAPCORE

NAPCORE Project
Body

NAPCORE este un proiect european care își propune să armonizeze și să coordoneze mai bine platformele centrale naționale pentru datele de trafic din Europa. Obiectivul general al proiectului este de a împuternici punctele naționale de acces (PNA) ca coloană vertebrală pentru infractructura digitală a STI. De asemenea, va facilita coordonarea operațională la nivel național și la nivelul UE pentru armonizarea și punerea în aplicare a specificațiilor europene. Obiectivele sale specifice sunt crearea unui mecanism european coordonat al punctelor naționale de acces, bazat pe o guvernanță și o arhitectură coordonate, pe interoperabilitate, standarde și servicii.

 Pentru mai multe informații accesați Site-ul proiectului.

An proiect
04 2021