Nagivația pe Ape Interioare

RoRIS 2

RoRIS

Consultanță pentru Realizarea Documentației de licitație „Extinderea Sistemului de management și informare asupra traficului de nave pe Dunăre – RoRIS”

An proiect

RoRIS ACN (Sistem de Informare Fluvială)

RoRIS ACN

ELECTRONIC SOLUTIONS a realizat consultanță de supervizare pentru implementarea Sistemului de Management al traficului de nave pe Canalul Dunăre-Marea Neagră și de informare asupra transportului pe ape interioare - RoRIS-ACN.
RORIS este un concept modern care înglobează servicii de informare armonizate, suport pentru managementul traficului și al transportului pe ape interioare, inclusiv interfațarea cu alte sisteme similare destinate supravegherii traficului pe Dunăre și managementului datelor aferente.

Am fost responsabili în cadrul proiectului pentru:

An proiect