Proiecte

Podul Suspendat Brăila - Sisteme ITS, Monitorizare și Securitate

Braila Suspended Bridge

Podul suspendat de la Brăila este cel mai lung pod suspendat care este construit în România.

În cadrul proiectului am oferit soluția de proiectare și proiect tehnic pentru:

  • Sistem ITS, inclusiv Monitorizare Trafic, Detecție Incidente, Măsurare condiții meteo și monitorizare suprafață rutieră, VMS și informare
  •  Sistem de cântărire dinamică și măsurare dimensiuni
  • Stația de taxare
  • Infrastructura de comunicații
  • Securitate și Monitorizare pod
  • Centru de Monitorizare și Control
An proiect

Linking Danube

Linking Danube

Linking Danube este un proiect care tratează furnizarea de informații pentru călătoriile transfrontaliere în transportul public, în special în ceea ce privește transportul transfrontalier și mobilitatea în zonele rurale. Obiectivul general al proiectului este de a promova opțiunile de mobilitate ecologice și accesibilitatea echilibrată în regiunea Dunării prin planificarea transnatională, interoperabilă și multi-modală a călătoriilor în zonele urbane și rurale. În prezent, în Europa nu există un sistem multi-modal, transnational pentru călători.

An proiect

EU EIP

European ITS Platform

Platforma Europeană ITS (EU EIP) reprezintă cooperarea dintre Ministerele Naționale, Autoritățile Rutiere, Operatorii Rutieri și partenerii din sectorul public și privat din aproape toate statele membre ale UE și țările vecine cu scopul de a stimula, accelera și de a optimiza implementările curente și viitoare ale ITS în Europa într-un mod armonizat.

Am fost responsabili în cadrul proiectului pentru:

An proiect

DATEX II

DATEX II logo

DATEX II este un limbaj standardizat pentru schimbul de date privind traficul și călătoriile între centrele de control al traficului, furnizorii de servicii, operatorii de trafic și partenerii media și constituie referința pentru aplicațiile care au fost dezvoltate în ultimii 10 ani. Comisia Europeană descrie standardul DATEX II așa cum este preferat în mai multe Acte Delegate care sprijină Directiva ITS și Planul de Acțiune ITS. Numărul de utilizatori crește constant.

An proiect

CROCODILE

CROCODILE

În cadrul autorităților publice din CROCODILE, administrațiile rutiere și furnizorii de servicii de informare a traficului din 13 state membre europene se angajează să inființeze și să opereze o infrastructură de schimb de date bazată pe DATEX II. Această infrastructura va fi utilizată pentru a face schimb de date și informații între toate părțile interesate, inclusiv partenerii privați, cu scopul de a furniza servicii armonizate de informare a călătorilor transfrontaliere de-a lungul întregului coridor.

An proiect

EIP+

EIP Plus

The “EIP+” urmărește același obiectiv pe care îl are EIP și anume de a promova construirea unui consens între statele membre ale UE pentru a furniza servicii ITS armonizate. De asemenea reprezintă interfața cu proiectele "coridoare". Particularitatea "EIP +" va fi interfața puternică cu proiectele "coridoare", care sunt co-finanțate în cadrul EC 2013 ITS Call, prin monitorizarea progreselor tehnice privind implementarea serviciilor ITS care vor fi efectuate, precum și colectarea și elaborarea rezultatelor acestora.

An proiect

EIP

EIP

Platforma europeană ITS (EIP) este un actor-cheie în sprijinirea viitoarelor planuri europene de implementare a Sistemelor Inteligente pentru Transporturi. EIP combină resursele diferiților actori din UE (Statele Membre/Beneficiarii EIP, operatori de transport public și privat) pentru a asigura crearea unui mediu adecvat pentru armonizarea serviciilor ITS existente și viitoare, în conformitate cu politicile și obiectivele UE, bazându-se pe realizările fazelor proiectelor EasyWay I și EasyWayII.

Am fost responsabili în cadrul proiectului pentru:

An proiect

Studiu privind tehnologia eCall

eCall

Proiectul a analizat stadiul național și european al sistemelor de urgență 112 și al tehnologiilor eCall. Pe baza acestora au fost elaborate arhitectura de ansamblu a sistemului național eCall și ghidul de implementare.
Obiectivul principal al proiectului este realizarea unui studiu privind soluțiile de dezvoltare pentru sistemele eCall în Romania, pentru asigurarea unui serviciu eCall interoperabil și care sa conducă la scăderea numărului de victime omenești și a incidentelor grave de mediu.

Am fost responsabili în cadrul proiectului pentru:

An proiect

HeERO

HeERO

HeERO (Pilotul European eCall armonizat) se adresează serviciului de urgență eCall, bazat pe 112, numărul european unic de urgență. Pe durata a trei ani (din ianuarie 2011 până în decembrie 2013), nouă state europene (Croația, Republica Cehă, Finlanda, Germania, Grecia, Italia, Olanda, România și Suedia), care formează consorțiul HeERO, vor asigura implementarea, interoperabilitatea și armonizarea sistemului bazat pe numărul unic de urgență 112.

An proiect

RoRIS 2

RoRIS

Consultanță pentru Realizarea Documentației de licitație „Extinderea Sistemului de management și informare asupra traficului de nave pe Dunăre – RoRIS”

An proiect